Xornal de Lugo, S.L. - Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 512, libro 0, folio 153, hoja LU-19359 1ª inscripción, CIF B- 27.500.347